Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Rambøll forsyning hjemmeside

Danske Vandværker

Danva

Brunt vand

 

Vanding i haver m.m. - anbefaling

Når der er længere tørkeperioder anbefaler Hørup og Høruphav Vandværk alle forbrugere i forsyningsområdet til at respektere alt unødvendig brug af vand til havevanding, bassin opfyldning m.v.

Derfor anbefaler vandværket følgende i tørkeperioder:

  • Alle beboer i lige hus nr. kan vande på lige datoer i tidsrummet kl. 20 – 22
  • Alle beboere i ulige hus nr. kan vande på ulige datoer i tidsrummet kl. 20 - 22

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 7441 5975
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Telefontid Tirsdag og Torsdag kl. 10 - 12
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Vagtordning uden for telefontid:
Augustenborg - Hørup Blik & VVS I/S
Tlf.: 7441 5975
 
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Henrik Gaarde
Tlf.: 3049 5611
mail: henrik@hh-vand.dk