Takstblad 2020 Godkendt af Sønderborg kommune den

Takstblad 2019 Godkendt af Sønderborg kommune den 02.04.2019

Takstblad 2018 Godkendt af Sønderborg kommune den 12.03.2018

Takstblad 2017

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

 

 

 

 

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals

CVR nr.: 15381019

Tlf. nr. 3063 8033  (nyt nummer)
mail: mail@hh-vand.dk

Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033

mail: leif@hh-vand.dk

Kasserer:
Leif Rasmussen
Tlf.: 3051 9095
mail: lras@hh-vand.dk

Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124

mail: colin@hh-vand.dk 

Opkrævning og vandafregning:

Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
E-mail: horup@alsbogforing.dk