Taksblad 2024 Godkendt af Sønderborg kommune den 18.07.2024

Taksblad 2023 Godkendt af Sønderborg kommune den 21.03.2023

Taksblad 2022 Godkendt af Sønderborg kommune den 28.02.2022

Taksblad 2021 Godkendt af Sønderborg kommune den 16.03.2021

Takstblad 2020 Godkendt af Sønderborg kommune den 28.04.2020

Takstblad 2019 Godkendt af Sønderborg kommune den 02.04.2019

Takstblad 2018 Godkendt af Sønderborg kommune den 12.03.2018

Takstblad 2017

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

 

 

 

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 7441 5975
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Telefontid Tirsdag og Torsdag kl. 10 - 12
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Vagtordning uden for telefontid:
Augustenborg - Hørup Blik & VVS I/S
Tlf.: 7441 5975
 
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Henrik Gaarde
Tlf.: 3049 5611
mail: henrik@hh-vand.dk