Hørup og Høruphav Vandværk blev etableret i 1936. Vandværket forsyner i dag ca. 1.475 forbrugere årligt med mere end 142.000 m3 rent drikkevand.

Drikkevandet i Hørup området har en hårdhedsgrad på 17- 21odH iflg. seneste vandanalyser.

Hørup & Høruphav Vandværk er nu inde i en driftsmæssig stille periode. Der er ikke planlagt større arbejder som kan forstyrre vandforbruget, men der kan selvfølgelig komme et brud  som vi ikke er herre over. 

 

Sidste nyt

I efteråret 2012 installerede vandværket 1.070 fjernaflæste målere, og når målere har siddet i 9 år, skal der foretages en stikprøvekontrol af, om målerne stadig viser korrekt.
Vi har derfor indsendt 77 udtrukne målere til kontrol i november måned, og resultatet af kontrollen blev, at målerne overholder tolerancegrænserne.

Alle 1.070 målere må derfor blive siddende, indtil deres tekniske levetid udløber ved årsskiftet 2027/28.

 

Opkrævning

Alle målere aflæses elektronisk hvert år pr. 31.12.

Der udsendes opkrævning 2 gange årligt med forfald henholdsvis den 1. februar og den 1. august. 
Opkrævningen pr. 1. februar dækker slutafregning for foregående kalenderår samt à conto betaling for 1. halvår.
Opkrævningen pr. 1. august dækker à conto betaling for 2. halvår.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig BS BETALINGSSERVICE for fremover at undgå et gebyr på kr. 40 + moms for fremsendelse af papirfaktura - jævnfør vandværkets takstblad.
Ligeledes kan man undgå rykkergebyrer på grund manglende betaling.

Alle á conto forbrug er beregnet på grundlag af sidste års forbrug. Skulle der være fejl eller mangler så kontakt Bent Heissel eller Tove Bruhn hos Als Bogføring på tlf. 7442 1314 eller via mail: horup@alsbogforing.dk

  

Undgå vandspild - det kan blive meget dyrt

Aflæs vandmåleren mindst en gang månedligt og undgå vandspild på grund af et usynligt løbende toilet, en dryppende vandhane eller et lille brud på ledningsnettet.
Vandspild kan give jer et tab på mere end 18.000 kr., idet der er en række betingelser for at få eftergivet vandspild.
Læs mere om vandspild og betingelserne for eftergivelse af vandspild her

Blanket til ansøgning om eftergivelse af vandafgift

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 3063 8033
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Leif Rasmussen
Tlf.: 3051 9095
mail: lras@hh-vand.dk