Hørup og Høruphav Vandværk blev etableret i 1936 - Se jubilæumsskrift fra 1986. I 2015 blev Kirke-Hørup Vandværk og Mintebjerg-Lebøl Vandværk lagt sammen med Hørup og Høruphav Vandværk med Hørup og Høruphav Vandværk som det fortsættende vandværk.

Vandværket forsyner i dag ca. 1.500 forbrugere årligt med ca. 140.000 m3 rent drikkevand.

Drikkevandet i Hørup området har en hårdhedsgrad på 16- 18odH iflg. seneste vandanalyser.

Hørup & Høruphav Vandværk er nu inde i en driftsmæssig stille periode. Der er ikke planlagt større arbejder som kan forstyrre vandforbruget, men der kan selvfølgelig komme et brud som vi ikke er herre over. 

 

Årlig information til forbrugeren om vandkvaliteten

Læs indhold her

 

PFAS

Vandværket har ingen problemer med PFAS i vore boringer. Alle regelmæssige målinger siden 2015 viser, at der ingen PFAS-stoffer er i vort drikkevand.

De specifikke målinger kan ses via link under:

- Information / Vandkvalitet / seneste vandanalyser

 

Opkrævning

Alle målere aflæses elektronisk hvert år pr. 31.12.

Der udsendes opkrævning 2 gange årligt med forfald henholdsvis den 1. februar og den 1. august. 
Opkrævningen pr. 1. februar dækker slutafregning for foregående kalenderår samt à conto betaling for 1. halvår.
Opkrævningen pr. 1. august dækker à conto betaling for 2. halvår.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig BS BETALINGSSERVICE for fremover at undgå et gebyr på kr. 40 + moms for fremsendelse af papirfaktura - jævnfør vandværkets takstblad.
Ligeledes kan man undgå rykkergebyrer på grund manglende betaling.

Alle á conto forbrug er beregnet på grundlag af sidste års forbrug. Skulle der være fejl eller mangler så kontakt Bent Heissel eller Tove Bruhn hos Als Bogføring på tlf. 7442 1314 eller via mail: horup@alsbogforing.dk

  

Undgå vandspild - det kan blive meget dyrt

Aflæs vandmåleren mindst en gang månedligt og undgå vandspild på grund af et usynligt løbende toilet, en dryppende vandhane eller et lille brud på ledningsnettet.
Vandspild kan give jer et tab på mere end 20.000 kr., idet der er en række betingelser for at få eftergivet vandspild.
Læs mere om vandspild og betingelserne for eftergivelse af vandspild her

Blanket til ansøgning om eftergivelse af vandafgift opkrævet af vandværket.
Refusion af vandafledningsafgift skal ansøges særskilt på Sønderborg Forsynings hjemmeside https://sonfor.dk/refusion-vandbrud/

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 7441 5975
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Telefontid Tirsdag og Torsdag kl. 10 - 12
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Vagtordning uden for telefontid:
Augustenborg - Hørup Blik & VVS I/S
Tlf.: 7441 5975
 
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Henrik Gaarde
Tlf.: 3049 5611
mail: henrik@hh-vand.dk

 
 
 
 
Antal besøgende
Besøgende: 103907