Hørup og Høruphav Vandværk kan kontaktes på adressen:

Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals

Tlf. 7441 5975 / 3063 8033
E-mail: mail@hh-vand.dk

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftsmanden

Leif Didrichsen

Telefon/mobil nr. 7441 5975 / 3063 8033
E-mail: leif@hh-vand.dk

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:

Kontakt Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn

Telefon: 7442 1314
E-mail: horup@alsbogforing.dk

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 3063 8033
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Leif Rasmussen
Tlf.: 3051 9095
mail: lras@hh-vand.dk