For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle.

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Persondatapolitik for Hørup og Høruphav Vandværk

 

 

Det følgende dokument har til formål at dokumentere, at vandværket overholder kravene til behandling af personoplysninger.

Vandværket behandler i minimalt omfang personoplysninger og benytter primært branche it-løsninger til behandlingen. I det følgende dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

Målrettet arbejde med persondataforordningen for Hørup og Høruphav VandværkI forbindelse med administration af vandværket samarbejder vi med følgende, som har hel eller delvis adgang til dine persondata:

*  Rambøll (forbrugerafregningssystem og måleraflæsning)
*  Nets (faktura til forbrugere og opkrævning via BS Betalingsservice)
*  Kamstrup (”Ready” måleraflæsningssystem)
*  Sønderborg Forsyning (modtager måleraflæsninger til brug for opkrævning af vandafledningsafgift)
*  Als Bogføring (administrerer forbrugerafregningssystem, Nets og Danløn samt foretager bogføring)
*  Kontor Syd (kontorsystemer og mail)

 Se nærmere i ovenstående dokumenter.

 

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals
CVR nr.: 15381019
Tlf. nr. 7441 5975
mail: mail@hh-vand.dk

 
Driftsmand
Leif Didrichsen
Telefontid Tirsdag og Torsdag kl. 10 - 12
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033
Vagtordning uden for telefontid:
Augustenborg - Hørup Blik & VVS I/S
Tlf.: 7441 5975
 
Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124
 
Opkrævning og vandafregning:
Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
 

Kasserer:
Henrik Gaarde
Tlf.: 3049 5611
mail: henrik@hh-vand.dk