Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals

CVR nr.: 15381019

Tlf. nr. 3063 8033  (nyt nummer)
mail: mail@hh-vand.dk

Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033

mail: leif@hh-vand.dk

Kasserer:
Leif Rasmussen
Tlf.: 3051 9095
mail: lras@hh-vand.dk

Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124

mail: colin@hh-vand.dk 

Regnskabsfører:

Als Bogføring
Bent Heissel eller Tove Bruhn
Tlf. 7442 1314
E-mail: horup@alsbogforing.dk

 

 


Driftsinformation Minimer

Vandforsyningen kører normal.

Hørup og Høruphav Vandværk Minimer


Hørup og Høruphav Vandværk blev etableret i 1936. Vandværket forsyner i dag ca. 1.400 forbrugere årligt med mere end 130.000 m3 rent drikkevand.

Drikkevandet i Hørup området har en hårdhedsgrad på ca. 18odH.

Hørup & Høruphav Vandværk er nu inde i en driftsmæssig stille periode. Der er ikke planlagt større arbejder som kan forstyrre vandforbruget, men der kan selvfølgelig komme et brud  som vi ikke er herre over.

Opkrævning

Alle målere aflæses elektronisk hvert år pr. 31.12.

Der udsendes opkrævning 2 gange årligt med forfald henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. 
Opkrævningen pr. 1. april dækker slutafregning for foregående kalenderår samt à conto betaling for 1. halvår.
Opkrævningen pr. 1. oktober dækker à conto betaling for 2. halvår.

ÆNDRING: Fra og med år 2019 ændres betalingsterminerne til hhv. 1. februar og 1. august.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig BS BETALINGSSERVICE for fremover at undgå et gebyr på kr. 40 + moms for fremsendelse af papirfaktura - jævnfør vandværkets takstblad.
Ligeledes kan man undgå rykkergebyrer på grund manglende betaling.

Alle á conto forbrug er beregnet på grundlag af sidste års forbrug. Skulle der være fejl eller mangler så kontakt Bent Heissel eller Tove Bruhn hos Als Bogføring på tlf. 7442 1314 eller via mail: horup@alsbogforing.dk

 

Vigtigt information:

1 m³ vand koster i alt 59,18 kroner incl. moms, vandafledningsafgift og øvrige afgifter.
Et toilet som løber n
æsten usynligt bruger 100 m³ vand årligt.
Et synligt løbende toilet kan hurtigt blive til merforbrug på mere end 200 m³ årligt.  
Det giver en merregning på 5.918 kr. ved 100 m³ og en merregning på 11.836 kroner ved 200 m³.
Vi anbefalet derfor, at i holder øje med vandforbruget og aflæser vandmåleren månedligt. Så slipper i for overraskelser, når årsafregningen skal betales.
Der er desværre ingen muligheder for a få reduceret regningen på grund af løbende toiletter, løbende vandhaner og brud m.m.


Copyright Rambøll Danmark A/S